Ana Arterlerin Temizliği :
İlimizin temizlik hizmetleri işini 1992 yılından günümüze kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Esenlik İmar İnş.Tic.Ltd.Şti. tarafından yürütülmektedir.

      

Ana Arter temizlik birimimiz 01.07.2014 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olup Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 16 ana arterin tali yolların mekanik süpürülmesi, yıkanması ve kaldırımların elle süpürülmesi işini her türlü görüntü kirliliğinin giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin program dahilinde temizlik faaliyeti yürütülmektedir. 

      

Bu hizmetimizi 8 adet yol süpürme aracı, 5 adet ana arter yıkama aracı (arazöz), 9 adet kaldırım süpürme aracı ile temizliği yapılmaktadır. 

 

    

Vektörlerle Mücadele (ilaçlama) :


İlaçlama birimimiz 2003 yılından itibaren faaliyete geçmiştir.Birimimiz 01.07.2014 tarihinden itibaren Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan 2 merkez ilçe toplam 13 ilçede 714 mahallede 19 araç ile Vektörlerle Mücadele faaliyetini yürütmekteyiz.


     

Malatya Büyükşehir Belediyesi il sınırları dahilinde bulaşıcı hastalıklar taşıyarak halk sağlığını tehdit eden ve insanlara rahatsızlık veren sivrisinek, karasinek  larva ve erginleri tatarcık, kene, kemirgen v.s vektörlerle mücadele edilerek zararlarının popülasyonlarını kontrol altında tutarak çevre ve kaliteli toplum sağlığını koruma amacıyla sağlıklı ve kaliteli yaşam alanlarını sunmak için vektörlerle mücadele çalışmalarımızı yürütmekteyiz
Kullanılan ilaçlar insana ve doğaya saygılı diğer canlılara zarar vermeyen Dünya Sağlık Örgütünün (WHO)tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ilaçlardır.

      

Vektörlerle Mücadele Genel Çalışması:
• Biyolojik ilaçlarla veya biyolojik kontrol yöntemleriyle larva mücadelesi
• Yaz aylarında açık alanlarda ergin sivrisineklere karşı ULV yöntemleriyle gece ilaçlamaları
• Kış aylarında kışlak alanlarda ilaçlama çalışmaları
• Kapalı ve açık alanlarda kene mücadelesi
• Şehirsel alanda sürdürülebilir kemirgen mücadelesi

  

Tıbbi Atıklar:
Tıbbi Atık nedir?
Dünya Sağlık Örgütü, sağlık kuruluşları, araştırma kuruluşları ve labaratuarlar tarafından oluşturulan tüm atıkları “tıbbi atık” olarak tanımlanmaktadır.
Bunun dışında evde yapılan tıbbi bakım (diyaliz, insülin enjeksiyonları ) esnasında üretilen atıklar gibi küçük b-veya dağınık durumda bulunan kaynaklardan çıkan atıklar da tıbbi atıktır.
Tıbbi Atıkların Toplanması ve Taşınması
Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretile, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, her iki yüzünde görülebilecek büyüklükte “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DIKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır.

    

3 adet lisanslı aracımızla Malatya il sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkları alınmaktadır.
Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu:
Sterilizasyon; bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, mekanik metodlar veya radyasyon yoluyla tamamen yok edilmesi veya bu mikroorganizmaların seviyesinin %99,9999 oranında azaltılmasıdır. Tıbbi atıklar sterilizasyon işlemine tabii tutularak zararsız hale getirilebilirler.Bu amaçla;

 Otoklavda 135 –145 °C ‘de 45 dakikalık sürede tıbbi atıkların buharla sterilizasyonu gerçekleşmektedir.
 Sterilizasyon işlemini kontrol amaçlı biyolojik indikatörlehaftalık analizler yapılmaktadır.
 Otoklavda sterilize edilen atıklar parçalama ünitesinde parçalanır.
 Tıbbi Atıkların Bertarafı: sterilizasyon sonrası çıkan atıklar parçalandıktan sonra evsel atıklarla beraber depolanarak nihai bertarafı sağlanmaktadır.

    

Malatya’daki Sağlık Kuruluşları
1-İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi
2-Malatya Devlet Hastanesi ve Bağlı Kampüsleri
3-İlçe Devlet hastaneleri
4-Özel Hastaneler
5-Aile Sağlığı Merkezleri
6-Diş Hekimleri, klinikler, evde tedavi gören diyaliz hastaları, veteriner hizmeti alanlar.

Park ve Yeşil Alanların Temizliği
Malatyamızın nadir güzelliklerini bünyesinde barındıran Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iki merkez ilçemizin bölgelerinde bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı, Abdullah Gül Parkı, Kernek Şelale Parkı, Hürriyet Parkı olmak üzere toplamda 30 parkın yeşil alanları, havuzları, çocuk oyun alanlarının yıkanması ve temizliği Büyükşehir  Belediyesi park ve Bahçeler şube müdürlüğünün belirlediği program dahilinde yapılmaktadır.                                               

     

Vatandaşların rahat bir ortamda günün yorgunluğunu ve stresini atabilmeleri için kullandıkları parkların temizliğini yapmaktayız. 

Makine İkmal ;
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulu olan çöp sahası alanın da makine ikmal binasında 500 m2 kapalı alanda faaliyetini sürdürmektedir.
Şirketimizce ihalesi alınan ve ihale kapsamında  idarenin, şirketimizin, birimimizin bünyesinde  bulunan araçlarımızın çalışma devamlılığını sağlamak amacıyla bakım ve onarımlarından bu birimimiz sorumlu olup çalışmalarını yürütmektedir.