Çevre Yönetim Politikamız

Şirketimiz hem kendi üretim faaliyetlerinde  hem de  çevre ve halk sağlığı alanında yürüttüğü faaliyetlerde ; uluslararası standartlar, prensipler ve yasalar ile ulusal mevzuat, yükümlülükler    ve gereklilikler doğrultusunda çevre  yönetim  politikası ve hedefleri  oluşturmuştur.

Bu çerçevede çevre politikamız:
*Doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
*Tesislerimizde    atık oluşumunu kaynağında azaltmak ve ayrıştırmak; arıtma ve bertaraf   ihtiyacını azaltacak teknolojiler kullanmak,
*Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak,
*Yatırımlarımızda çevreye duyarlılığını ön plana alarak çevrenin korunmasını sağlamak; çevreyle ilgili uygulamalarda öncülük ederek,çevreye duyarlı işletmelerin oluşmasını sağlamak,
*Bölgemizde çevre  ve halk sağlıyla ilgili gerekli olan yatırımlara -ekonomik boyutuna bakmadan - öncülük etmek,
*Tüm çalışanlarımızın yanı sıra, halk sağlığı alanında yürüttüğümüz faaliyetlerimizde   muhataplarımıza  eğitim vererek   kalıcı bir çevre  sorumluluğu ve bilinci oluşturmak ,
*Bölgesel diğer paydaşlarımızla birlikte çalışarak  çevre ile ilgili iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak;
Sonuç olarak  şirketimizde ve  bölgemizde   sürdürülebilir bir "Çevre  Yönetim Kültürü" oluşturmaktır.